Glavne aktivnosti

 

1) Organizacija i provedba usavršavanja studenata u području vještina upravljanja karijerom te profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja studenata

  • Centar pomaže pri razvoju organizacijskih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina, kreativnosti i inovativnosti te ostalih generičkih vještina studenata potrebnih za veću radnu uspješnost.
  • Centar vrši individualna i grupna savjetovanja sa studentima u svrhu povećanja njihove zapošljivosti te pomaže kod osnaživanja samoprezentacijskih i drugih generičkih vještina nužnih za uspjeh na suvremenom tržištu rada i radnom mjestu.

2) Istraživačka djelatnost

  • Centar sudjeluje u istraživanjima vezanim uz profesionalnu orijentaciju i savjetovanje, prati potrebe tržišta rada te mogućnosti karijernog razvoja i zapošljivost.
  • Naglasak je stavljen na povezivanje s udrugom alumnija te praćenje karijera završenih studenata.

3) Dokumentacijska, informacijska i diseminacijska djelatnost

  • Centar vrši administrativno praćenje i održavanje mrežne platforme GOSSIP (glavnog organizacijskog sustava studenata i poslodavaca) kojom se prati provedba stručne prakse.
  • oblikovanje, popunjavanje i vođenje elektroničkih baza podataka vezanih za aktivnosti Centra, a koje se u dogovoru s dekanom mogu u cijelosti ili djelomično učiniti dostupnima širem krugu studenata, nastavnika, istraživača i potencijalnih poslodavaca.

4) Povezivanje s gospodarstvom i potencijalnim poslodavcima

  • Centar vrši administrativno praćenje provedbe stručne prakse na klasičan način i/ili posredstvom GOSSIP platforme te pruža operativnu pomoć voditeljima stručne prakse u njezinoj provedbi.
  • Djelatnik/ci Centra vode i ažuriraju popis fizičkih i pravnih osoba kod kojih studenti obavljaju stručnu praksu te pomažu prilikom izrade plana obavljanja stručne prakse za tekuću akademsku godinu.

5) Poticanje suradnje s visokoškolskim i istraživačkim institucijama, udrugama te organizacijama iz zemlje i inozemstva koje djeluju u području karijernog razvoja

  • Centar organizira dane i večeri karijera, sudjeluje u provedbi mentorskih radionica, organizaciji tematskih skupova, okruglih stolova i/ili tribina, osigurava sustav mentorstva i radnih praksi te provedbu društveno korisnog učenja.