Plan rada

 

 • Voditelj Centra dužan je na početku svake akademske godine donijeti prijedlog plana i programa rada Centra te ga prezentirati Upravi Fakulteta. Voditelj provodi odobreni plan i program rada Centra te periodički izvještava Upravu Fakulteta o provedbi plana i programa rada Centra.
 • Godišnji plan rada Centra za razvoj karijera Geotehničkog fakulteta obuhvaća:
   • Razvoj Centra za razvoj karijera
   • Aktivnosti za studente
   • Aktivnosti za alumnije
   • Praćenje zapošljivosti bivših studenata.


Plan rada Centra za 2022./2023. akademsku godinu [ Pdf ]