To sam ja – inženjer okoliša

To sam ja – inženjer okoliša

MJERENJE ČVRSTOĆE MBO OTPADA S VELIKIM UREĐAJEM ZA DIREKTAN POSMIK

Diplomski rad – 2020.

Autor: Kurta Lucija, mag.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Igor Petrović
Kontakt:

Projekt: Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe

Preuzmi poster

UTJECAJ ZRAČNE LUKE NA ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA I ZDRAVLJE LJUDI – PRIMJER GRADA VELIKA GORICA

Završni rad – 2019.

Autor: Petra Beliga, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Loborec
Kontakt:

Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad

UPOTREBA KARATA RANJIVOSTI, OPASNOSTI I RIZIKA OD ONEČIŠĆENJA PODZEMNIH VODA U SVRHU ZAŠTITE OKOLIŠA

Diplomski rad – 2020.

Autor: Marija Somogji, mag.ing.amb.
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Loborec
Kontakt:

Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad

REZIDUALNI ANTIBIOTICI U OTPADNIM VODAMA KAO SANITARNI PROBLEM OKOLIŠA

Završni rad – 2020.

Autor: Monika Zelenbrz
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Loborec
Kontakt:

Preuzmi poster

MODEL RAZGRADNJE AMONIJAKA SOLARNOM FOTOKATALIZOM UZ TiO2 I TiO2/CNT KATALIZATORE U FOTOKATALITIČKOM ZRAČNOM TUNELU

Rektorova nagrada – 2020.

Autori: Martina Leskovar, Nina Martinez, Danijela Petković, Filip Kramar
Mentor: doc.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt:

Projekt: Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje mikroonečišćivala u vodama OS-Mi

Preuzmi poster Preuzmi cjeloviti rad

ANALIZA EMISIJA U ZRAK S ODLAGALIŠTA OTPADA JEROVEC

Diplomski rad – 2020.

Autor: Karolina Cuković, mag.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivan Kovač
Kontakt:

Preuzmi poster

TRASIRANJE TOKA SUSTAVA PLITVIČKIH JEZERA

Diplomski rad – 2020.

Autor: Matea Ružić, mag.ing.amb.
Mentor: prof.dr.sc. Sanja Kapelj
Kontakt:

Projekt: Hidrodinamičko modeliranje Plitvičkih jezera

Preuzmi poster

IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZ SREDSTAVA EU

Završni rad – 2020.

Autor: Dora Nekić, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: Mirna Amadori, dipl.ing.građ.
Kontakt:

Preuzmi poster

GRAVIMETRIJSKE METODE ANALIZE

Završni rad – 2020.

Autor: Silvija Ancelj, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Kontakt:

Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad

UTJECAJ BRZINE SMICANJA NA POSMIČNU ČVRSTOĆU TLA

Završni rad – 2020.

Autor: Anja Bek, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Kontakt:

Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad

ODREĐIVANJE JEDNOOSNE TLAČNE ČVRSTOĆE I NEDRENIRANE KOHEZIJE TLA PRI SLOBODNOM BOČNOM ŠIRENJU

Završni rad – 2020.

Autor: Dora Varjačić, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Kontakt:

Preuzmi poster

SOLARNA FOTOKATALIZA U ZAŠTITI VODA I ZRAKA – OD EKSPERIMENTA DO PILOTA

Rektorova nagrada – 2019.

Autori: Ana-Maria Radovan, univ.bacc.ing.amb., Jan Marčec, Petar Mrakužić, Mateo Topić
Mentor: doc.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt:

Projekt: Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku

Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad

KORIŠTENJE GIS-A PRI IZRADI HIDROLOŠKOG MODELA RIJEKE

Završni rad – 2020.

Autor: Petar Mrakužić, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Kontakt:

Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad

ANALIZA ONEČIŠĆENJA ČESTIČNIM TVARIMA U URBANIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Diplomski rad – 2020.

Autor: Martina Habulan, mag.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Kontakt:

Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad

SURFAKTANTI KAO ADJUVANSI U AGROKEMIKALIJAMA – DIREKTNO POTENCIOMETRIJSKO ODREĐIVANJE

Stručni rad (usmeno izlaganje i poster) – 2020.

Autor: Magdalena Remetović, univ.bacc.ing.amb.
Koautori: Nikola Sakač, Bojan Šarkanj, Marija Kraševac Sakač
Kontakt:

Konferencija: 13th International Scientific/Professional Conference AGRICULTURE IN NATURE AND ENVIRONMENT PROTECTION, Osijek, 7th-9th September 2020

Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad