To sam ja – inženjer okoliša

To sam ja – inženjer okoliša

ANALIZA IMIDAKLOPRIDA I PRODUKATA FOTORAZGRADNJE U VODAMA POMOĆU Q-TOF SUSTAVA

Završni rad – 2022.

Autor: Anja Domitrek
Mentor: izv. prof.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt:

Preuzmi poster

UTJECAJ POVEĆANJA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA NA SAKUPLJAČKU INFRASTRUKTURU

Završni rad – 2022.

Autor: Arno Dalmatinac
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Kontakt:

Preuzmi poster

MEHANIZMI FOTOKATALITIČKE TRANSFORMACIJE NOx U ZRAKU

Završni rad – 2022.

Autor: Danijela Petković Blažeković
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt:

Preuzmi poster

GLIFOSAT KAO ONEČIŠĆIVALO OKOLIŠA

Završni rad – 2022.

Autor: Elena Ježek
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Kontakt:

Preuzmi poster

MONITORING FIZIKALNIH PARAMETARA POMOĆU ARDUINO PLATFORME

Završni rad – 2022.

Autor: Ivana Perović
Mentor: doc.dr.sc. Ivan Hip
Komentor: dr.sc. Marko Petric
Kontakt:

Preuzmi poster

AKUMULACIJA TEŠKIH METALA U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

Završni rad – 2022.

Autor: Juri Rovati
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Loborec
Kontakt:

Preuzmi poster

ELEMENTI HIDROGEOLOŠKE KARTE I NJIHOVA PRIPREMA ZA PRIKAZ U GIS-U

Završni rad – 2022.

Autor: Lana Loborec
Mentor: prof.dr.sc. Ranko Biondić
Kontakt:

Preuzmi poster

VOLUMETRIJSKE METODE ANALIZE

Završni rad – 2022.

Autor: Maja Jurenec
Mentor: izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Kontakt:

Preuzmi poster

METODE IMOBILIZACIJE TiO2 NA RECIKLIRANOJ GUMI

Završni rad – 2022.

Autor: Filip Kramar
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt:

Preuzmi poster

ANALIZA RAZLIKA PRORAČUNA NOSIVOSTI PLITKIH TEMELJA IZMEĐU STARIH I NOVIH TEHNIČKIH PROPISA

Završni rad – 2022.

Autor: Mihaela Dukić
Mentor: prof.dr.sc. Krešo Ivandić
Kontakt:

Preuzmi poster

INŽENJERSKI I OKOLIŠNI PROBLEMI U KRŠKIM PODRUČJIMA

Završni rad – 2022.

Autor: Mladen Šiljeg
Mentor: izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Kontakt:

Preuzmi poster

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Završni rad – 2022.

Autor: Doris Vučković
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Kontakt:

Preuzmi poster

TEHNOLOGIJE OTKOPAVANJA STIJENSKE MASE

Završni rad – 2022.

Autor: Anita Lacko
Mentor: doc.dr.sc. Jasmin Jug
Kontakt:

Preuzmi poster

METODE ODREĐIVANJA POVRŠINSKI AKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Završni rad – 2022.

Autor: Jelena Maloić
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Kontakt:

Preuzmi poster

NEČISTOĆA U AMBALAŽNOM OTPADU

Završni rad – 2022.

Autor: Nina Maslić
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Kontakt:

Preuzmi poster

GEOTEHNIČKA TERENSKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE SANACIJE KLIZIŠTA U ĐURMANCU

Završni rad – 2022.

Autor: Lucija Mateša
Mentor: prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Komentor: doc.dr.sc. Jasmin Jug
Kontakt:

Preuzmi poster

UTJECAJ ZELENOG PLANA EU NA GRADNJU NOVIH I OBNOVU POSTOJEĆIH ZGRADA

Završni rad – 2022.

Autor: Luka Benjak
Mentor: doc.dr.sc. Vlasta Zanki
Kontakt:

Preuzmi poster

RECIKLIČNOST ELEKTRIČNOG I ELEKTRONIČKOG OTPADA

Završni rad – 2022.

Autor: Stela Cuklin
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Kontakt:

Preuzmi poster