Edukacija studenata preddiplomskog studija za korištenje online platforme za stručnu praksu (GOSSIP)

Na Geotehničkom fakultetu 01. prosinca 2022. održana je edukacija studenata preddiplomskog studija za korištenje online platforme za stručnu praksu GOSSIP. Edukaciju je održala doc.dr.sc. Jelena Loborec za 9 studenata Geotehničkog fakulteta.

Cilj edukacije je bio prikazati studentima način korištenja i unosa podataka u online aplikaciju za stručnu praksu (GOSSIP), povezivanje poslodavca i studenta, predlaganje novog poslodavca od strane studenta, način na koji mogu rezervirati stručnu praksu, način pisanja dnevnika stručne prakse, evidencija rada  i evaluacija procesa stručne prakse.