Održana radionica „Akademska čestitost u studentskim radovima: što, kako i zašto?“

Danas je na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, u sklopu aktivnosti Centra za razvoj karijera, održana radionica „Akademska čestitost u studentskim radovima: što, kako i zašto?“. Radionicu je vodila prof.dr.sc. Ivana Kunda s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na radionici je sudjelovalo ukupno 37 osoba, studenata i nastavnika Geotehničkog fakulteta.

Nakon uvodnog predavanja o akademskoj čestitosti, voditeljica je sudionicima radionice podijelila zadatke, a sudionici su se aktivno uključili u njihovo rješavanje.